Häid näiteid ja julgeid tegutsejaid tuleb ikka esile tuua, eks! Just sellepärast, et iga tähendusrikas inimarengu element on saanud tõeks vaid seepärast, et inimesed on üksteisega jaganud lugusid, ideid ja nende ideede nimel on  koostööd tehtud. 

Mõned nädalad tagasi lõpetasime SEB Panga saadikute programmi. Olen sarnast ettevõtte saadikute arenguprogrammi aidanud arendada mitmetel tööandajatel. Suurem osa ettevõtteid eristab tugev sisemine tööandja bränd. See tähendab seda, et suur hulk tööd on tehtud ning positsioon ettevõtte saadikute programmiga startimiseks on suurepärane. Nii oli ka SEB Pangas.

Kuid kes on ettevõtte saadik üldse ja miks üks ettevõte vajab üldse saadikuid?

Brändisaadikut võib defineerida kui organisatsiooni fänni, kõneisikut, kes töötab organisatsioonis, mis kannab samu väärtusi nagu ta ise ning tegutseb suure kire ja tegutsemisvalmidusega. Lisaks on ta usaldusväärne teabeallikas, kes ka usub organisatsiooni väärtuspakkumisse ja suhtleb klientide või avalikkusega nii isiklikult kui ka sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Ta on uhke selle üle, mida ta teeb ja oskab oma tegevused nähtavaks teha, sest seeläbi võib muuta palju ettevõtte sees, luua ettevõttele nähtavust ja muuta ühiskonda paremaks paigaks.

Ettevõtluskeskkonnas käib suur võitlus selle üle, kes oma sõnumiga toodet ja teenust paremini oskab turundada. Lisaks ettevõtted otsivad erinevaid võimalusi ning investeerivad suuremasse turunduseelarvesse, et olla tööandjana nähtavam ja kõnetada parimaid talente ja hoida oma häid töötajaid, kellega tippe vallutada. 

Tihti aga unustame, et ükskõik mida ja mil viisil meeskond teeb – see on turundus. Kui miskipärast on see kaalukas turundustegevus süsteemselt kasutamata ja ettevõtte saadikud, kes kõikidele nendele tegevustele hoogu juurde annavad oma tugeva persoonibrändi ja kirega.

Mida tegime SEB Panga saadikute programmis?

 1. Alustasime ikka sellest, miks on tööandja bränd ja kuidas ettevõtte saadik selles mainekujunduses väärtust loob ja tõin uuringutega välja, et brändisaadikul on oluliselt rohkem mõju, kui pressiesindajal.
 2. Rääkisime lahti persoonibrändi olemuse ja miks on oluline, et saadikud väga teadlikult oma persoonibrändi arendaksid. Persoonibrändi osas on inimestel valearusaamu ja valehäbisid ja tihti käib mõte peast läbi….ah, mis nüüd mina, eks!
 3. Läbi coachiva lähenemise vaatasime korraks otsa inimeste hirmudele ja saadikud jagasid üksteisele inspiratsiooni ja julgustust. Hoolimata sellest, et programm toimus virtuaalselt, saavutati tõeliselt hea sünergia ning lugude jagamine ning teineteise toetamine olid isegi digikanalitest tuntavad.
 4. Saadik on eeskuju, kes mõjutab oma käitumisega teisi ettevõtte töötajaid, seega määrava tähtsusega on oskus olla ennastjuhtiv meeskonnaliige 
Koolituspäeva vaade

Mida külvad, seda lõikad!

SEB Pank tegi investeeringu aja-ja ressurssidega, kus siis mina arengupartnerina aitasin meeskondadel ettevõtte saadikute idee lahti mõtestada, andsin raamistiku, lõime tegevuskavad, läbi erinevate meetodite tõime esile inimeste sisukuse ja ekspertsuse ning sellele järgnesid saadikute julged turundustegevused ja nii need tulemused tulema hakkasid. Juba natuke teistmoodi toimetades paistad sa silma, oled nähtav oma  teenusega ning tugevam on ka tööandja bränd. Jaa nii ka juhtus, et minu käest küsiti mitu korda, et Signe kas sa oled nõu ja jõuga SEB Pangas arengupartnerina.
Seda küsimust oli hea kuulda, sest tehtud töö kandis vilja ja SEB Panga saadikuid märgati  – mis saab veel parem olla, kui töötaja on tööandja brändi parim mainekujundaja! Jaa, ma saan öelda, et SEB Pangal on, mida jagada ja on mille üle uhkust tunda.

Saadikute programm oli onlines, osalejad kodudes ja koolitaja üks ruumis, seltsiks vaid hobune.

Kui poleks väljakutseid, siis poleks põnev –  lükkasime ümber ka mõned müüdid:

Kui nüüd aus olla, siis see on kõige levinum stereotüüpne mõtlemine, mida kuulen meeskondade sisekoolitusi tehes ja inimestega vesteldes. Elu on üks suur müük ja müük on õpitav. Edasine saab kõik alguse sellest, kas sul on tõeliselt tahtmist oma suhtumist muuta ja astuda esimesi samme enda väärtuspakkumise näitamiseks. Me tegeleme iga päev ja iga hetk müümisega, kuid nüüd on suur vahe, kas see on hard-core müük või väärtuspakkuv müük ning sellele viimasele soovitangi keskenduda. Me müüme kogu aeg ennast tööandjale, oma ideed koosolekul kolleegile, hommikul lapsele, et miks on hea täna paksem jope selga panna jne jne. Me justkui kõik oleme suunamudijad, aga meie mõjukuse määr on väga erinev.  Müügiguru Grand Cardone ütleb, et igasugune müük sõltub 80% ulatuses inimestest ja 20% ulatuses tootest või teenusest. Seega on viimane aeg luua selge pilt endast ja mõelda, kuidas endale müügitaktika selgeks teha.

 • Ma ei ole superstaar, näitleja ja poliitik, et peaksin arendama persoonibrändi

Inimene on tähtsam, kui toode või teenus – me oleme inimeste äris, mitte toodet/teenuste äris. Seega sinu tugev ja teadlikult disainitud persoonibränd on tugeva konkurentsieelis. Seega kui sul on soov oma elu täiel rinnal nautida, siis on viimane aeg mõelda endast kui brändist ja teha algust selle teadliku persoonibrändi disainimisega. Fakt on see, et võidavad kõik need inimesed, kelle bränd on meeldejäävam, tugevam ja kelle ekspertsus on selgelt tuntav. Juhtimisajakiri Forbes tõstab mitmes artiklis esile, et alusta mõtlemist endas kui brändist ja just nagu Coca-Cola, Nike või hoopis Madonna.

 • Mul ei ole ühtegi lugu, mida rääkida ja jagada

See on ka lause, mida kuulen igal meeskonna sisekoolitusel. Oskus olla tööandja brändi lugude levitaja pole eneseupitamine ega enesekiitlemine, vaid möödapääsmatu oskus, millega näidata ja teadvustada oma väärtust ning kujundada autentset mainet. Ettevõtete meeskondadega koos olles tuleb alati välja erisuguseid väärtuslikke lugusid, kuid ettevõtte veebi -ja karjäärilehelt neid ei leia.  Cris Anderson toob raamatus “TED kõnelemise kunst” välja mõjuka mõtte: ideed, mis võiksid lahendada meie rängimad probleemid, jäävad tihti kahe silma vahele, sest inimesed, kelle aju vahel need ideed elavad, pole piisavalt enesekindlad või ei oma piisavalt teadmisi, kuidas neid efektiivselt edasi anda. Lihtne ja tabav mõte, nii ongi!

Kokkuvõtvalt võiks öelda:

 • Ettevõtte saadikud panevad ogranisatsiooni elama 
 • Saadikutele tuleb anda tööriistad, mida, miks ja kuidas.
 • Saadikuid tuleb koolitada, et nad saaksid aru, kes nad on ja kuidas saadikuna ettevõttele väärtust luua
 • Saadikud peaksid tegelema oma  persoonibrändi arendamisega, et olla ettevõttes eeskujuks ja seeläbi on julged teistmoodi tegutsejad
 • Saadikuks olemine on vabatahtlik ja tegevus ei ole seotud töötasuga, kuid win-win põhimõte on ideestiku aluseks.

Kui alustada tööandja brändi arendamisega roheliselt lehelt, siis soovituseks ütlen, et kiigake, mida teised tööandjad teevad, kuid kujundage oma tööandja bränd ikka lähtudes sellest, kes te tööandjana olete! Olla erinev, tähendab olla ka märgatud, mistõttu tasub alustada tööandja brändingut arendades küsimusest ”Miks töötajad tahavad minu juures töötada?” Kuid bränding ja tööandja bränding võtab aega, see on justkui jooksumaratoniks treeninimine. See vajab head arengupartnerit, kes saadikuid toetaks ja läheneks süsteemselt kõikidest aspektidest. Loomulikult vajab see ka meeskonnaliikmeid, kes ise tahavad saadikuks saada.

Viisin läbi septembris esimese Eesti juhtide persoonibrändi uuringu, kus selgus kaks olulist fakti: 

 1. Esimene fakt,  et juhid peavad oluliseks olla ise hea eeskujuna ettevõtte saadikuks, seejärel tulevad ka meeskonnaliikmed selle ideestikuga kaasa. 
 2. Teine kaalukas fakt juhtide uuringust oli see, et nad olid nõus väitega, et meeskonnaliikmete persoonibränd arendamine on ettevõtte edukuse aspektist väga tähtis. 

SEB Panga saadikute programmist mõtted ja kogemused kahelt osalejalt: 

Lauri Greenbaum, SEB Panga Agile Coach

Kui ma programmist kuulsin, siis mõtlesin, et wow, see läheb kokku mu isiklike eesmärkidega, ma olen uhke, et töötan SEBs ja miks mitte kuulata ja targemaks saada ja võibolla midagi ka rakendada. Minu suureks üllatuseks oli tegu lahendalt üles ehitatud praktilise koolituse seeriaga, mille käigus õppisin, miks ja kuidas olla saadik ja millisel viisil sellega maksimaalselt väärtust luua endale ja SEBle. Selle käigus õppisin kuidas oma LinkedIN profiil atraktiivsemaks teha, küsisin tagasisidet enda brändi kohta, samuti mõtisklesin, mis on mu „WHY“ ja tegin SWOT analüüsi. Registreerudes arvasin, et tegu on tavalisel powerpoint seeriaga ja minu õnneks üllatusin väga positiivselt. Täielik minset shift, mis minuga toimus oli see, et varasemalt ei julgenud ma töö ajal SEB logodega riietega trennis käia, kartes, et arvatakse, et pangas ei tehta tööd ja käiakse lõuna ajal trennis. Nüüd kannan uhkusega alati just SEB logodega riideid trennis, et näidata, et SEB on nii äge tööandja, et võimalab töötajatel oma aega ise manageerida.

Merit Kalm, SEB Panga erakliendi müügijuht

Kui ma saadikute programmiga liitusin, siis esimene mõte oli, et oiii ma pean kõik oma sotsiaalmeedia kontod aktiivseks tegema ja kuidas ma küll sinna postitan ja mida üldse tohin postitada. Programmi käigus sain aru, et kui palju tegelikult vaadatakse seal personaalselt sinu enda arengule otsa, sest kõik oraganisatsiooni muutused saavad ju alguse minust. Programm sai küll läbi, kuid tunnen, et sain sealt palju enamat – motivatsiooni ennast esikohale seada ja rääkida rohkem inimestele, mis on hästi, jagada head kogemust, minna võõrale juurde ja teha talle kompliment, kuidas paremaid eesmärke seada ja nippe kuidas oma eesmärke üle vaadata, uusi tegevusplaane luua. Signe on inimene, kes paneb oma olemuselt juba edasi pürgima. Mulle meeldis, et see programm oli rohkem arutelu formaadis, tuligi reaalselt teguteda, saime palju grupitöid teha, oma kogemusi jagada ja suurimad tänud Signele, kes vaevus ka meie sotsiaalmeedia kontosid üle vaatama, jälgima meie tegevust ja andma tagasisidet, mis omakorda andis julgust järgmised mõtted ellu viia. Öeldakse, et eesmärgid jäävad saavutamata liiga suurte ootuste ja hirmu tõttu – ambassadoride programm võttis hirmu ja aitas seada realistlikke eesmärke, millega edaspidi tegutseda, andis reaalsed tööriistad ja tegevusplaanid, mis tulevikus paremini toimiks. 

Kokkuvõtte kirjutas saadikute programmi läbiviija,
Signe Ventsel

#tööandjabränd #saadikuteprogramm #persoonibränd #ettevõttesaadikud #ennastjuhtivinimene

Kui sa tunned, et saan sind aidata ettevõtte saadikute programmi juurutamisel, siis täida allolev kontaktivorm!

Ettevõtte saadikute programm