PERSOONIBRÄND

Mina ja bränd?

Osad inimesed jäävad oma oskusetega silma, kuid osad mitte. Osad inimesed on tuntud, osad vähem tuntud. Tegelikult tegeleb iga inimene ise iseenda turundamisega, kas teadlikult või vähem teadlikult. Me iga päev teeme midagi, et kujundada seda mainet, mis meist tekkib. Persoonibrändiga tegelemise eesmärk on, et on selge seos tegevusvaldkonna ja Sinu vahel. Lihtsalt öeldes on persoonibränd enda potensiaali avastamine, analüüsimine ja seeläbi enda turundamine – läbi kire ja pideva enesearengu. Tegevused peaksid rääkima tugevamini, kui sõnad. Tugev ja tuntav persoonibränd on kindel konkurentsieelis ning kasvatab näiteks äri, toob tegevusse uusi võimalusi. Persoonibränd loob aluse olla edukas ja eristuv.

Esmamulje ja eneseturundus

Ettevõtte bränd ja töötajate persoonibränd – millist väärtust loob?

Kuuleme pidevalt eri organisatsioonide töötajatelt, et tööandja panustab aega ja raha välise kuvandi loomisele, kuid jätab unarusse organisatsiooni siseelu. Välise all pean silmas kulukaid maine- ja turunduskampaaniaid, bränditud reklaamkinke, suurejoonelisi üritusi jne. Samas otsivad ettevõtted uusi lahendusi ja erinevaid võimalusi ning investeerivad suuremasse turunduseelarvesse, et toodet ja teenust paremini turundada. Tihti aga unustame, et ükskõik mida ja mil viisil meeskond teeb – see on turundus. Iga töötaja on ettevõttes visiitkaardiks. Kõik töötajad esindavad ettevõtet ka tööst vabal ajal, suheldes sõpradega ja rääkides lugu oma sotsiaalmeediakontodel. Ärimaailmas on avastatud, et oma isikubrändi teadlik kontrollimine võib aidata inimest elus läbilöömisel ja aitab kaasa tarbija brändi nähtavusele.

Tugeva persoonibrändiga töötajad on kõige paremaks turunduskanaliks, see on ka kõige kaalukam põhjus, mis ettevõtte juhid võiks investeerida ja toetada töötajate persoonibrändi kujundamisse. Kui juht investeerib teadlikult töötajate arengusse ja persoonibrändi arendamisse,  siis töötajatest saavad vabatahtlikult brändisaadikud. Töötaja tugev persoonibränd loob usalduseväärsuse ja nähtavuse ning seeläbi ettevõtte kasumlikkus suureneb.

KOLM kaalukat argumenti:

 • Mida räägivad organisatsioonist töötajad, levib 8 korda kaugemale, kui see mida jagav ettevõte ise.
 • Edelmani 2017 aasta uuringu tulemustest selgus, et ettevõtte tavatöötajad on avalikkuse ees palju usaldusväärsemad, kui juht või pressiesindaja.
 • Kui sisemise tööandja brändiga, mis põhineb töötajatele positiivse emotsiooni loomises, ei tegeleta, kaotab ka väline tööandja bränd kiiresti oma sära

Tööandja brändi saab kasutada kui sobivat instrumenti, et aidata organisatsioonil positsioneerida ennast kui tööandjat. Meeskonnaliikmed aitavad persoonibrändiga luua väärtust eelkõige iseendale ja seejärel tööandjabrändile, mille tulemuseks on vabatahtikult moodustunud brändisaadikute tuumik. Brändisaaadikute ideestikust ja programmist saad infot siit.

MIKS on vajalik persoonibrändi teadlikult arendada?

 • Kuidas eristuda samas valdkonnas inimestega?

 • Milliste sõnadega kirjeldatakse, kui Sa ruumist lahkud?

 • Kuidas eristuda väikeettevõtjana, et jõuda oma soovitud klientideni?

 • Kuidas eristuda, et potensiaalsele tööandjale silma jääda?

 • Kas soovid olla veel nähtavam valdkonnas, kus tegutsed?

 • Kuidas oma sisu teadlikult nähtavale tuua?

Tugeva persoonibrändiga inimese boonused:

 • Karjääriredelil liikumine 

 • Klientide rohkus ja valikuvõimalus

 • Partnerlus ja koostöövõimalused 

 • Käive 

 • Esinemised 

 • Tuntus valdkonna eksperdina

Loading...

MIDA PAKUME?

Persoonibrändi personaalne konsultatsioon

 • Konsultatsioon
 • Aitan läbi viia eneseanalüüsi ja teha auditi
 • Tegevuskava
 • Raamistik
 • Kingitus

Konsultatsioonipakett sobib julgele ja teadlikulte ise tegutsejale. 2-3 konsultatsiooniga saad raamistiku ja materjalid.

Tagasiside Heleen Andersonilt:  Jäin persoonibrändi konsultatsiooniga väga rahule. Hindan Signe võimet küsida õigeid küsimusi ja anda konsultatsiooni käigus vahetut tagasisidet. Kohtumiste käigus kirja pandud märksõnu on hea ka poole aasta pärast meelde tuletada, sest kasulikku sisendit on palju, mida saab hiljem rakendada. Kõige suurem väärtus oli just seniste mõttemustrite murdmises ning julgustunde tekitamises, et alustada persoonibrändi teadliku kujundamisega nüüd ja kohe.

Persoonibrändi töötuba ettevõtte sisekoolitusena

Räägime seminaril järgnevast:

 • Milliseid võimalusi loob töötajatele teadlik persoonibrändi kujundamine?
 • Inspireerime töötajaid investeerima aega persoonibrändi teemale
 • Persoonibränd tööriistad ja raamistik
 • Töötajate isiklikud ja ettevõtte eesmärgid = tulemused
 • Ettevõtte töötajate persoonibrändi coaching
 • Kuidas ettevõtte töötajaid kaasata brändisaadikuna, vaata siit rohkem infot.

Evelin Andrespok, Toggl OÜ:  Signe oli avatud ja tuli kaasa meie sooviga teha persoonibrändi koolitus webinari vormis. Kõik sujus ladusalt ja osalejad ütlesid, et said uusi kasulikke mõtteid. Soovitan koolitust kõigile, kes tahavad tõsta oma töötajate enesekindlust, pakkuda võimalusi enesearenguks ning inspireerida töötajaid persoonibrändi kujundama. 

Vaata veel, mida kliendid räägivad SIIT.

Personaalne persoonibrändi programm JUHTIDELE

Anname järgenevatele küsimustele vastused – miks on juhil vajalik teadlikult arendada persoonibrändi?  Kuidas luua ja tugevdada persoonibrändi? Kuidas aitab persoonibrändiga tegelemine ettevõtte eesmärke saavutada?

Helena Evert, Tele 2 AS:  “Oleme loonud Tele 2 juhtide klubi, et kogemusu jagada ja inspiratsiooni saada. Esimese juhtide klubi inspireerijaks oli Signe, kellega koos arutlesime persoonibrändi ja brändisaadikute teemal. Signe ettekanne oli niivõrd sütitav ja haarav, et sellest sündis palju uusi ja põnevaid ideid. Meil on igaühel see miski milles oleme tugevad, lihtsalt pööra see enda kasuks tööle. Räägi oma lugu, inspireeri ja vii ellu.  Aitäh Signe, et Sa julgustasid meie juhte rohkem pildis olema, sest kõigil on see miski olemas!“

Persoonibrändi teadlik arendamine ja disainimine aitab inimestel oma eesmärke ja tulemusi saavutada – kas nendeks on siis uue töö hankimine, iseenda maine parem kujundamine või teenuste/toodete müümine, oma ekspertsuse nähtavuse suurendamine, kasvada juhina või isikuna. Kokkuvõtvalt öeldes, persoonibränd koondab enda alla kõik selle, kuidas sa tahad, et sind teatakse. Loomulikult saad arendamise käigus teada, mis teeb sind eriliseks,  mis on sinu väärtuspakkumine ja kuidas seda kõike oma sihtrühmale kommunikeerida.

“Persoonibränd koondab enda alla kõik selle,

kuidas sa tahad, et sind teatakse ja tuntakse!”

Peamised takistused persoonibrändi arendamisel?

 • Valearusaam persoonibrändi olemusest. Ma ei ole ju superstaar! Persoonibrändi vajavad ainult näitlejad, muusikud, poliitikud.
 • Ajapuudus. Mul on koguaeg nii kiire!
 • Süsteemitus ja järjepidevus. Ma juba olen sotsiaalmeedias olemas, seega on persoonibrändiga kõik hästi!
 • Hirm. Mida teised inimesed minust mõtlevad, kui ma teadlikult persoonibrändi järsku kujundama hakkan.
 • Arusaama puudumine. Kas see tegevus toob ikka mõju? Kuidas neid tulemusi mõõta? Ma kardan meediat. 
 • Segane minapilt. Ma ei tea, kes ma olen ja kuhu ma liikuda soovin.

“Inimesed ei osta tooteid ja teenuseid. Nad ostavad inimsuhteid, lugusid ja maagiat!”

Seth Godin

Olen iseenda BOSS valge pusa

Aitan Sul aru saada, kus sa täna oled, kuhu sa liikuda tahad ja kuidas sa sinna jõuaksid arendades ja disainides teadlikult persoonibrändi.

Kirjuta, helista ja saame kokku! Loome tegevused, mis toovad tulemuse!

Helista ja küsi lisainfot: 5141250

Kirjuta: signe@signeventsel.ee

Rohkem informatsiooni minu kohta loe SIIT.

Vaata tehtud koostööde kohta tagasisidet SIIN.

Loading...