BRÄNDISAADIKUTE IDEESTIK  – ARENGUPROGRAMM

Kas oled nõus? Et tänane ühiskond ei vaja lihtsameelseid ühetaolisi reklaamloosungeid, vaid 21. sajandi kliendid soovivad siduda end organisatsiooniga ja soovivad osa saada ehedast, kvaliteetsest, kirega tehtust ja millestki, mis on usaldusväärne. Üks suurepärane ja väga paljuski kasutamata viis seda teha on kaasata töötajaid, kliente, fänne  brändisaadikuna. Selleks, et brändisaadikud tekiksid, tuleks tööandjal esmalt väga selgelt välja tuua väärtuspakkumine töötajatele töötajatele, klientidele ja koostööpartneritele. Win-win-olukord saab tekkida alles siis, kui väärtuspakkumine sobib osapooltele ning koostöö ja tegemiste aluseks on ühised väärtused.

Kasutamata ressurss turunduses? Ettevõtted ja organisatsioonid otsivad uusi lahendusi ja erinevaid võimalusi ning investeerivad suuremasse turunduseelarvesse, et toodet ja teenust paremini turundada. Tihti aga unustame, et ükskõik mida ja mil viisil meeskond teeb või millise kogemuse saab klient või koostööpartner – see on turundus.

Soovitus on kaalukam, kui eales varem!  Kui ma natuke sotsiaalmeedias ringi vaatan, kuidas inimesed omale erinevaid teenuseid, tooteid või teenusepakkujaid otsivad, siis suures osas soovituse kaudu. Küsimused  – kas keegi oskab soovitada kodulehe tegijat? Kas keegi soovitaks kohta, kus meeskonnaga strateegiaseminari teha?  Oma kogemusest tean, et tegelikkuses on töötajate hääl oluliselt kaalukam ja nende soovitus võiks anda hoogu toote/teenuse müügile. 

Kuid miks ei  kasutata süsteemselt brändisaadikute ideestikku turundustegevustes?

Loading...

Brändisaadik kui töötaja

 • Brändisaadikut on  ettevõtte töötaja, kui kõneisikut, kes kannab samu väärtuseid ja teab oma MIKSi organisatsioonis töötamisel

Brändisaadik kui klient või koostööpartner

 • Brändisaadik on klient/koostööpartner, kes on saanud hea kogemuse ning soovib seda emotsiooni kindlasti jagada sõpradega.

Brändisaadik = soovitamine läbi väärtuste

 • Võiks öelda, et me räägime  soovitusturundusest ehk suust suhu turunduse vormist (inglise keeles word-of-mouth marketing).

Nendele KÜSIMUSTELE saad vastused arenguprogrammis:

 • Kuidas kaasata töötajaid nii, et nendest saaksid organisatsiooni brändisaadikud?
 • Mida annab organisatsioonile juurde töötajatest brändisaadikute tuumiku olemasolu (turunduses, tööandja brändi kujundamisel, toote/teenuse müümisel)?
 • Kuidas läbi kõrgema seotuse loomise mõjutada eesmärkide saavutamist?
 • Milline on tööandja väärtuspakkumine töötajale? Kuidas tekitada tööandja väärtuspakkumisest konkurentsieelis?
 • Kuidas antud win-win olukord mõlemale osapoolele uut väärtust loob?
 • Kuidas organisatsiooni töötajad sotisaalset väärtust luua saaksid?
 • Kuidas organisatsiooni töötajad, kui brändisaadikud saavad kujundada ka iseenda persoonibrändi?
 • Kuidas organisatsioonis kaardistada lugusid ja need lood brändi väärtust looksid?

Kokkuvõtvalt. Brändisaadikute ideestiku rakendamise aluseks on väärtused, mis kõnetavad klienti ja töötajat.

 • Brändisaadikute ideestikus ja soovitusturunduses ei ole midagi uut, kuid ebamäärased tegevused ja süsteemitus toovad ebaselged tulemused. See on ka põhjus, miks vaid vähesed sellest ideest väärtus loovad.
 • Strateegiline brändisaadikute ideestiku rakendamine loob kindlasti konkurentsieelise, sest seda on võimatu kopeerida ja dubleerida konkurentide poolt. Tuleb ka tulemus, kuid pikema aja jooksul, see toob brändingu tuntuse ja lojaalsed kliendid, mis on iga ettevõtte unistus.
 • Fakt on see, et tänapäeva maailmas on soovitustest saanud klientide jaoks kaalukas argument otsustamiseks ning tavapärased turundusmeetmed tuleks paigutada turundusmuuseumi. 

Brändisaadikute arenguprogrammis PAKUME:

 • Brändisaadikute arenguprogrammi arendamist ja juurutamist.
 • Arenguprogrammi ajaline maht: 1-3 kuud.
 • Kaardistame hetkeolukorra ja paneme paika eesmärgid.
 • Arengupartnerina loon tegevuskava lähtuvalt eesmärgist, paneme paika indikaatorid ja jagame tegevused etappideks.
 • Brändisaadikute ideestik on rakendatav igas valdkonnas.
 • Kohtumisi saab teha onlines Zoomi kaudu ja silmast-silma kohtudes.
 • Peatselt on valmimas ka brändisaadikute ideestikku tutvustav e-kursus. Küsi lisa!
 • Kutsu mind esinema/kohtumisele, et saaksin kogemusi ja teadmisi jagada!
Loading...

Signe Ventsel

Kui sa saaksid püsivalt investeerida rohkem aega ja raha, et saata maailmale sõnum oma brändist, kuidas sa teeksid seda? Mõtle korraks sellele…

Aitan Sul aru saada, mida võiks teisiti teha, kuidas brändisaadikute ideestikku maksimaalselt väärtust looma panna!

Kirjuta, helista ja saame kokku! Loome tegevused, mis toovad tulemuse!

Helista ja küsi lisainfot: 5141250

Kirjuta: signe@signeventsel.ee

Rohkem informatsiooni minu kohta loe SIIT.

Vaata tehtud koostööde kohta tagasisidet SIIN.