Kõigile on teada, et tööandja brändi arendamine on vajalik, et mainekujundusprotsessi ise juhtida, mitte lasta sellel suvaliselt tekkida. Lisaks annavad paljude uuringute tulemused kinnitust, kui palju mõjutab tööandja bränd ühe organisatsiooni käekäiku.

Personaliuudiste veebis ilmus Testlio tööandja bränd juhi artikkel (vt allpool), kus ta rääkis saadikuks olemisest, et see on justkui mingi imerelv brändi arendamisel. Jah, saan ka omalt poolt kinnitada, et imerelvaga tegemist ei ole, see kaasamise teema on organisatsiooni tegemistes olnud kogu aeg, kuid siiski mitte igas organisatsioonis kasutusel. Minu tähelepanek on saadikute programme juhendades, et paraku ei tule see inimestel loomulikult ning tihti on kosta vastumeelsust ja inimesed võtavad seda kui uut kohustust. Tihti öeldakse, et ma ei ole üldse mingi müügi- või turundusinimene.

Et Eesti ägedad ettevõtted ka tööandjana paremini silma paistaks ja töötajad oleksid just need mõjuisikud, kes seda väärtust organisatsioonis võiks rohkem luua, mõtlesin avada saadikuks olemise teist külge – mida annab ühele meeskonnaliikmele tööandja saadikuks olemine.

Kui vaadata saadikuks olemist ja kujunemist juhtimise põhimõttest, võib öelda, et see on lihtsas keeles kaasamine. Teoreetikute Eldori ja Harpazi uuringust tuleb välja, et töötajate kaasamise vundament on tööalased väljakutsed, töö tähendsulikkus ja töötajate võimalus oma eesmärke ellu viia. Frank (2015) toetab ideed, et töötaja ei hakka brändisaadikuks enne, kui on saavutatud teatud kaasamise tase. Teisena toob ta välja põhimõtte, et töötajad ei hakka enne brändi soovitama, kui nad tunnetavad ja mõistavad, millist kasu nemad sellest saavad. Jah, see on ka üks põhilisi küsimusi, mida inimesed küsivad, kui selle tutvustamist alustan, teise aspektina lisan, et töötajad ei hakka enne soovitama, kui neil on selge arusaam, milline nende tööandja tegelikult on.

Minu vastus algab hoopis küsimusega: kui sa oled rahul sellega, kus täna töötad ja mida teed, siis miks sa oled nii tagasihoidlik? Miks sa ei näita välja oma ekspertteadmisi, mis sulle sinu tööde ja tegemiste juures meeldib? Elu on üks suur turundus, kus tänane mõju ja võim on just inimeste käes, kes on mingite brändidega seotud. Näita oma kirge välja ja sa näed, kuidas naudid oma karjääriteekonda oluliselt rohkem ning inspireerid ja innustad kolleegegi sama tegema. Tead ju küll, kui hea on töötada koos rõõmsate ja inspireerivate kolleegidega.

Kuid siit ka veel mõni mõjukas punkt, miks sina saadikuna võiksid teadlikult ja julgemalt tegutseda.

ESMALT saan öelda, et saadikuks olemine on justkui enesearengule hoo andmine. Milline on sinu enesearengu kava selleks aastaks? Sest selles protsessis õpid sa väga palju uut, tekivad uued taipamised ja saad paremini aimu oma nõrkustest ja tugevustest. Sinu eneseareng on pöördvõrdelises seoses arenguga professionaalses valdkonnas. Milline on see ideaalne tuleviku sina ja kuidas ta käitub? Lisaks saad sa brändisaadikuna arendada erinevaid oskusi, näiteks üldteadmised brändingust, kuidas kasutada sotsiaalmeediat strateegiliselt, efektiivsemat ajaplaneerimist, juhtimisoskusi, kirjalikku ja suulist kommunikatsiooni ning kindlasti paranevad ka müügi- ja turundusoskused. Me kõik oleme siin elus turundajad ja müügimehed.

Samuti saad brändisaadikuna töötades kasvatada ja laiendada oma tehnoloogia- ja turundusoskusi. See roll võib hõlmata uute tööriistade, platvormide ja tehnoloogia kasutamise õppimist oma töökohustuste täitmiseks. Samuti võid omandada oskusi, kuidas organisatsioon oma kampaaniaid üles ehitab.

TEISEKS. Sa õpid selle protsessi käigus lugusid rääkima, kirjutama ja rääkima ning avalikult esinema. Keegi ei armasta kuiva reklaamteksti, vaid kõrvu jäävad ikka huvitavad inimesed, kes oskavad huvitavalt lugusid rääkida, ka tööandja kohta. Rahvusvaheline Gallupi uuring leidis, et 40% töötajatest ei tea, kuidas rääkida sellest, mida nende ettevõte teeb või mis teeb seal töötamise ainulaadseks. Iga maailma muutev lugu või tegemine on alguse saanud sellest, et keegi on kuskil rääkinud või jaganud mõnda lugu. Ja paljud ägedad lood jäävad endiselt rääkimata, sest inimesed ei väärtusta ennast eksperdina ja mõtlevad, et ah mis nüüd mina.

Publikule selgelt ja arusaadavalt teabe esitamine on õpitav ja seda saab õppida vaid praktiliste sammude kaudu. Kõik see loob juurde enesekindlust ja sa tunned, et sinu tegemised mõjutavad organisatsiooni käekäiku.

KOLMANDAKS. Sa oled kuidagi moodi sotsiaalmeedias olemas, vähemalt ühel kanalil. Sa jälgid inimeste tegevusi, paned mõne oma hea kolleegi või sõbra tegemisele like, kui ta jagab oma isiklike või tööalaseid tegemisi. Oled ju seda teinud, eks! Küsin sinult: miks sa oled sotsiaalmeedias? Mis on seal olemise eesmärk? Millist väärtust saad sina sellel kanalil luua?

Sinu sotsiaalmeedia kanalid koos jagatava sisuga on loonud sulle digitaalse persoonibrändi. Kas sealt paistab välja just see, kes sa oma valdkonna entusiastina tegelikult oled? Vähemalt ühel sotsiaalmeedia kanalil võiks välja tulla, millise ettevõtte ja valdkonnaga sa seotud. Selle näitamine peegeldab rahulolu ja uhkust selle üle, millega sa tegeled.

Nagu ütleb Michell Obama: kui sa ei lähe ega määratle ennast ise, siis teevad seda kiiresti ja ebatäpselt teised. Sotsiaalmeedia on oma mõtete, tunnete ja lugude jagamise koht. Tead ju küll, et kui sa Facebooki avad, siis see küsib sinult, what’s on your mind? Sa saad ise saadikuna olla sisulooja rollis või vähemalt luua valdkonnale, kus sa tegev oled, oma vaatenurk või hoopis üleskutse tegevusele. Jälgin suure rõõmu ja huviga neid sotsiaalmeedia kontosid, kus inimesed näitavad, millist väärtust nad oma tegemistega loonud on.

Lisaks sellele, et oled otsustanud olla julge ja teadlik tööandja saadik ja jagada suurepärast sisu, maksimeerib see suurepärane sisu kaasatust – klõpsud, meeldimised, kommentaarid, edasijagamised. Selline tegevus loob väga palju väärtust tööandjale. LinkedIni uuringu kohaselt on organisatsioonidel, kelle töötajad jagavad oma kogemusi sotsiaalmeedias, 58% suurem tõenäosus kandidaatidele silma jääda kui nendel, kes seda ei tee. Sinu teadlik sotsiaalmeedia kasutamine aitab organisatsioonil leida kiiremini sobivad talendid ja võib-olla ei peasina enam nii palju ületunde tegema.

NELJANDAKS. Igal meeskonnakoolitusel põrkan ma kokku ühe ja sama teemaga – julgus ja inimeste hirmud, täpsemalt hirm kriitika ees, hirm olla avatud, rääkida kaasa mingitel teemadel ja kas ma olen üldse selles valdkonnas ekspert.

Samas olen kuulnud ja näinud mitme tööandja saadikute programmi lõppedes julgemaid ja ennast eksperdina nägevaid kolleege. Kuulen tihti brändisaadikutelt, et saadikuks olemine tundus algul ikka väga hirmutava ja liigse koormusena, kuid pärast julgete praktiliste sammude astumist on nad arenenud isiksusena ja valdkonna eksperdina. Seejärel on nad julgenud öelda mingitele pakutavatele tegevustele jah ja saanud sedasi uusi tööalaseid kogemusi, rõõmustanud uute isiklike arengute üle ja astunud edasi karjääriredelil. Seega – kui tunned, et soovid oma julgusemuskilit kasvatada, siis astu esimene samm ja otsussta, et oled oma tööandja saadik.

VIIENDAKS. Brändisaadiku roll pakub palju võimalusi oma võrgustikku laiendada. Brändisaadikutel on sageli võimalus luua lai professionaalide, klientide, mõjukate inimeste ja juhtide kontaktvõrgustik. Näiteks võite olla brändisaadik organisatsioonis, mis võimaldab teil kohtuda valdkonna juhtidega või teha koostööd teise osakonna tipptegijatega ja sel moel ka ise eksperdina areneda.

KUUENDAKS. Karjääri teadlik disainimine. Just see on peamine preemia, mida saab teadlik tööandja brändisaadik vastu. Sul on võimalus luua oma ekspertkuvandit, olla meeskonnaliikmetele julguse ja inspiratsiooniga eeskujuks ning mõelda niimoodi selgeks, miks ma olen täna sellel ametipositsioonil ja selles organisatsioonis ning mis väärtust ma oma kogemustega loon. Seejuures on saadikuks olemine ka võimalus oma tegemisi korraks kõrvalt vaadata ning olla sealgi nagu disainer, leides uusi võimalusi.

Tegelikult võiks neid punkte siin veel ja veel loetleda, kuid need on peamised, mis võiks sind suunata teadlikule tööandja saadiku teekonnale. Jaa, teadlikuks tööandja saadikuks kujunetakse tegevuste kaudu – katsetad, õpid ennast tundma, arutad kolleegiga, astud julgemaid samme, inspireerid ja oled heas eeskujuks ning disainid oma tööelu.

Jaa, me kõik otsime inspiratsiooni ja innustust kuskilt või kellegilt, kuid mina kutsun sind ühe ägeda organisatsiooni meeskonnaliikmena olema see saadik, kes on ise see inspiratsioon ja eeskuju teistele! Minu moto ja sõnum meeskonnaliikmetele on üks: julgetel on alati rohkem võimalusi! Nii lihtsalt on ja julgust sullegi saadikuks kujunemisel!

Artikkel ilmus Äripäeva Personaliuudiste veebis 2. märts 2023.

Kirjutas,
Signe Ventsel

Saa teada, milline on sinu tööandja brändi hetkeolukord ja tee TEST siin.
Kirjuta mulle ja viime läbi tööandja saadikute programmi teie organisatsioonis.