Referentsid 

Krista Humal, TERVISEKASSA


Signe väärtus Tervisekassa tööandja brändisaadikute programmi loomise ja läbiviimise juures oli väga põhjalik sissejuhatus teemasse, suur julgustamine, oma eksperdi teadmiste ja kogemustega meie inimeste toetamine, selgitamine, kuidas pealehakkamine on pool võitu ning juhendamine, kuidas ja millistele momentidele tähelepanu pöörata, et silmapaistvaks saada ja jääda. Saame öelda, et programmi kaudu lõime tulemusi erinevates teemades ja saadikud hakkaksid reaalseid samme astuma ning oskame-tahame Tervisekassa ägedust nüüd teadlikumalt välja näidata.

 

SEB Pank, Kaisa Pelt  


Signe oli meie koolituspartner SEB Panga saadikute programmis, kus soovisime tõsta töötajate teadlikkust persoonibrändi teemadel. Programmi kestel oli Signe igakülgseks toeks meie saadikutele ning pakkus proaktiivseid lahendusi, kuidas saaks koolitused veel tulemuslikumaks muuta ja inimesi veel enam innustada. Signe ekspertteadmised ja -kogemus on imetlusväärsed ning tänu tema tööle said kõik programmis osalenud töötajad teadlikumaks persoonibrändi olulisusest, juurde julgust, et enda tegemisi rohkem kajastada ning oma ekspertsust jagada. Hindame väga Signe kui koolitaja pühendumist programmile ning tema panustamist SEB töötajate persoonibrändi arendamisesse.

 

Haridus-ja Noorteamet, Kadi Hajetski

Signe on inspireeriv ja innustav koolitaja ning kogu teekond oli väga nauditav. Professionaalne koolituse ja grupi juhtimine, oskuslik aja kasutamine ning toetavad elulised näited, mis avaldasid osalejatele äratavat mõju. Tööandja atraktiivsuse loomine läbi saadikute pani osalejad kaasa mõtlema ja järele mõtlema, kui vajalik on koolijuhina olla nähtav ja kuuldav ning kui suurt väärtust loob see organisatsioonikultuurile. Väga oskuslikult juhtis Signe paneeldiskussiooni kahe ettevõtte esindajaga, millest saime lõpuks kokku olulise sisendi. 

 

Helena Kirs, LHV PANK AS

Signe poolt läbiviidud inspiratsioonitund LHV-s oli väga innustav ja silmiavav. Suure ettevõtte puhul oli juba koolituse alguses toimunud icebreaking harjutus väga hea viis üksteisega tutvumiseks. Kogu ürituse vältel ei tekkinud kordagi koolituse tunnet, vaid õhkkond oli meeldivalt vaba, kaasahaarav ja teema ise äärmiselt vajalik.

 

Katrin Meos, Swedbank

Signe tegi Swedbanki töötajatele eesti keelse ja inglise keelse seminari teemal „Kuidas olla edukas enesejuht?“. Teemale lähenemise vaatenurk on oluline igaühele oma tegevuste planeerimiseks, kuid sobis eriti hästi kaugtöötegijate vaatest- kes on pidanud viimasel aastal väga palju ümber õppima iseendaga toimetulemiseks uutes oludes. Väga meeldisid Signe praktiline lähenemine teemale ja enda läbiproovitud soovitused ning positiivne maailmavaade. Töötajate rahulolu seminariga oli väga kõrge (69% väga hea ja 25% hea) ja rahulolu teemakäsitlemisega samuti (88% väga hea ja 8% hea). Eraldi peab välja tooma Signe valmidust ja kohanemisvõimet erinevate tehniliste lahenduste kasutamisel, mida pandeemiaolukord meile pakkus.

 

Fujitsu Estonia, Hanni Tomingas

Signe Ventsel andis meie brändisaadikutele ja juhtidele kaheosalise seminari: Persoonibrändi loomine ning Edukas enesejuhtimine. Mõlemad teemad on tänases sotsiaalmeediast läbipõimunud ning kiiresti muutuvas maailmas päevakohased. Signe poolt lihtsas ning inspireerivas keeles edasi antud persoonibrändi/enesejuhtimise algtõed, soovitused ja tegevusplaanid kutsusid meie inimestes esile proaktiivsuse minna antud teemades süvitsi edasi. Oleme selle inspiratsiooni-sõõmu eest tänulikud.


 

Helena Evert, Tele 2 AS

Oma suurepäraste ja võimekate liidrite silmaringi laiendamiseks, inspiratsiooni ammutamiseks ja kogemuste jagamiseks oleme loonud Tele 2 juhtide klubi. Esimese juhtide klubi inspireerijaks oli Signe, kellega koos arutlesime persoonibrändi ja brändisaadikute teemal. Signe ettekanne oli niivõrd sütitav ja haarav, et sellest sündis palju uusi ja põnevaid ideid. Ole ainult naine ja hakka tegutsema!  Meil on igaühel see miski milles oleme tugevad, lihtsalt pööra see enda kasuks tööle. Räägi oma lugu, inspireeri ja vii ellu.  Aitäh Signe, et aitasid mul tunda ära see miski!“

Varje Ojala, MTÜ Lastekaitse Liit

Väga vajalik, praktiline ja inspireeriv – selliste sõnadega saab kokku võtta Signe Ventsel poolt meie meeskonnale läbi viidud koolituse. Meie organisatsioon keskendus Signe abil sellele, kuidas iga töötaja on oma organisatsiooni saadik ning töötaja kui enda persoonibrändi kujundaja ja edukas isejuhtiv inimene. Nii, nagu ka kõigil teistel, on meil olnud vaja pandeemia tõttu kiirelt ümber kohaneda ning hakata tööd korraldama läbi oluliselt teadlikuma enesejuhtimise. Signe veebiseminaridest ja eraldi meie jaoks kohandatud koolitusest on siinkohal palju abi olnud, soovitan kõigile! 

 

Natalja Horohordina, Eesti Energia AS

Persoonibrändimise koolitus kõnetab nii noori tudengeid, kes alles sisenevad töömaailma, kui ka kogenud personalitöötajaid, kes said koolitusel värsket vaadet karjäärijuhtimise temaatikale. Tegime Eesti Energias Signe abiga koolituse nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal ja mõlemas grupis ületas osalejate tagasiside ootusi. Kõrgelt hinnati teema uuendusmeelsust ja ajakohasust, praktilist lähenemist ja võimalust koheselt rakendada saadud teadmisi. Suureks mõjufaktoriks oli Signe avatus koolitajana, energiarohkus ja usk inimestesse, mis pani koolitatavaid aktiivselt osalema, end analüüsima ning oma isikliku arengu tegevusplaanile mõtlema. Soojade tunnetega kiidame Signe panust ja ausust ning soovitame koolitust kõigile, kes otsivad enesearengu nippe, mida raamatust ei leia!

 

Evelin Andrespok, Toggl OÜ

Signe oli avatud ja tuli kaasa meie sooviga teha persoonibrändi koolitus webinari vormis. Kõik sujus ladusalt ja osalejad ütlesid, et said uusi kasulikke mõtteid. Soovitan koolitust kõigile, kes tahavad tõsta oma töötajate enesekindlust, pakkuda võimalusi enesearenguks ning inspireerida töötajaid persoonibrändi kujundama.

 

Anu Puusaag, Tehnopol

Tehnopol palus Signel läbi viia brändi ning brändi loomise ning arendamisega seotud seminari tehnoloogiaettevõtetele ning tehnoloogia startupidele. Signe suutis tehnoloogiast huvitatud seltskonnale väga lihtsalt ja selgelt teha arusaadavaks brändi olemuse ning selle olulisuse. Oma särava ning kaasava esinemismaneeriga suutis ta hoida publikut kaasatuna koolituse algusest kuni lõpuni. Viis läbi erinevaid ülesandeid ning põimis neid maailma suurimate ning Eesti enda brändide näidetega.

 

 

Tiia Naagel​, SA ​Saare Arenduskeskus

 

Signe poolt korraldatud koolitus toimus mentorklubi raames ja sobis ideaalselt alustavale ettevõtjale. Meeldis koolituse intensiivsus, koolitaja kogemused, praktilised näited ning oskus teema põnevaks muuta. Kogu aeg oli „näpp pulsil“ , samas oli tempo hea isikliku turunduskava koostamiseks. Head soovitused ja asjalikud näited elust enesest, mis kinnitab, et pole tegemist teoreetikuga. Soovitan kindlasti, sest enne kui alustada ettevõtte turundamisega, on vaja õppida iseennast turundama!

Regina Rähn, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur, Haridus- ja Noorteamet

 

Kust küll alustada? Sinu koolituse mõju tiimile oli silmnähtav. Tundsin, kuidas naised mu ümber õhkasid positiivsust ja teotahet, kergust ja inspireeritust. Olen tänulik, et sul on nii palju jagada ja et sa seda just meile ka andsid.

Kertu Vuks​, Elva Vallavalitsus

 

Signe poolt läbi viidud eneseturunduse ja persoonibrändi teemaline seminar Elva ettevõtjate mentorklubis oli põnev ja inspireeriv. Signe on fantastiline koolitaja- ta suutis juba seminari alguses muidu nii tagasihoidlikud osalejad „elama“ panna luues mõnusa ja vaba õhkkonna ning nakatada kõiki oma positiivsusega. Koolitus innustas olema veel uudishimulikum ning pöörama igapäevaselt tähelepanu enese arendamisele ja oskuslikule eneseesitlusele.  Loodan väga, et mul avaneb tulevikus veel võimalusi Signega koostööd teha.  

Sirle Truuts, Enesearengu Koolitused OÜ

Toimus persoonibrändi teemaline avalik koolitus, kus osalejaid oli ca 40 inimest. Osalejate tagasiside oli väga hea, teemakäsitlus professionaalne, põnev ja kaasahaarav. Koolitus pakkus osalejatele palju mõtteainet, saadi enda jaoks huvitavaid mõtteid ning teadmisi, kuhu poole edasi liikuda. Meeldis koolitaja energia ja selge ning vaba väljendusviis. Igati inspireeriv!

Ülle Juht, Valgamaa Kultuuri-ja Huvialakeskus

Olen vaimustunud Signe läbi viidud koolitusest – eneseturunduse töötuba. Koolitaja vahetu, siiras ja proffessionaalne teadmiste jagamine, millesse tõid värvi huvitavad näited, arutelud ja ülimalt lahe õhkkond, see kõik kujundas terviklikkuse. Koolituse juures omasid lisaks sisule marginaalset osa ka koolitaja atraktiivsus, keskkond ja koolituse formaat. Sellest omakorda kujunes – suhtlus, suhted, suhtumine. Koolitusel kogesin harmooniat ja positiivset tervikut!

 

Annika Kaseorg,  Ericsson Eesti AS

Signe koolitus ületas ootused, sest kattis rohkem kui tööandja bränd, töötaja kui brändi saadik ja personaalbränd. Koolitusel on väga hea tempo, metoodika ning praktilised töölehed. Rõõm oli näha osalejate silmade sära, inspiratsiooni ning teistmoodi tegutsemist peale koolitust. #vanakleit on meie omavaheline nali, kes veel ei tea, siis Signe aitab!