TÖÖANDJA BRÄNDISAADIKUTE PROGRAMM 

Tööandja saadikute programmi eesmärk, et olemasolevatest töötajatest saaksid teadlikud ja aktiivsed ennastjuhtivad saadikud. 

Tööandja saadikute programmi teemad:

 • Kuidas kaasata töötajaid nii, et nendest saaksid organisatsiooni brändisaadikud?
 • Mida annab organisatsioonile juurde töötajatest brändisaadikute tuumiku olemasolu (tööandja brändi kujundamisel, toote/teenuse müümisel)?
 • Kuidas saadikutest saavad ennastjuhtivad töötajad?
 • Kuidas organisatsiooni saadikud, kui brändisaadikud saavad kujundada ka iseenda persoonibrändi?
 • Kuidas organisatsioonis kaardistada lugusid ja need lood brändi väärtust looksid
 • Programmi jooksul teevad saadikud koduseid töid, et kuuldut koheselt rakendada ja siis koolituspäevadel jagavad saadikud tulemusi ja kuulavad üksteist, et kuidas vahepeal “tööpõllul” läinud on?
Pildil hetk meeskonnakoolituselt, kuidas olla hariduse saadikud. #sädeõpetajad

Programmi läbimisel tekib osalejatel selge ja ühtne arusaam tööandja saadiku rollist ja kuidas seesugune teadlik tegutsemine aitab kujundada nende karjääriteekonda.

KUIDAS tööandja brändisaadikute programm toimib:

 • Arenguprogrammi ajaline maht: 1-3 kuud.
 • Kaardistame hetkeolukorra ja paneme paika eesmärgid ja leiame saadikud
 • Arengupartnerina loon tegevuskava lähtuvalt eesmärgist, paneme paika indikaatorid ja jagame tegevused etappideks.
 • Kohtumisi saab teha onlines Zoomi kaudu ja silmast-silma kohtudes.
 • Võimalus ka e-õppeks ehk saadikute programmi saab integreerida osaliselt online õppena.

Brändisaadikute programmi tulemusel:

 • Mõistavad tööandja brändi arendamise olulisust ning mõistavad, et nemad saavad oma tegevuste organisatsiooni nähtavaks teha
 • Saadikud teevad julgemaid samme persoonibrändi kujundamisel ning näitavad oma ekspertsust välja erinevate kanalite kaudu. Lisaks kasutavad teadlukult eneneseturunduse vahendeid ning omades ülevaadet võimalikest tööriistadest. 
 • Oskavad sotsiaalmeediat kasutada strateegilise tööriistana ja seeläbi kuvandit luua ning ekspertsust paremini esile tuua. 
 • Iga saadik loob endale personaalse tegevuskava persoonibrändi ja tööandja brändi tegevuste elluviimiseks (kooskõlas organisatsiooni tegevuskavaga). 
 • Saadikud oskavad lugusid rääkida

MIDA KLIENDID RÄÄGIVAD KOOSTÖÖST:

Krista Humal, TERVISEKASSA

Signe väärtus Tervisekassa tööandja brändisaadikute programmi loomise ja läbiviimise juures oli väga põhjalik sissejuhatus teemasse, suur julgustamine, oma eksperdi teadmiste ja kogemustega meie inimeste toetamine, selgitamine, kuidas pealehakkamine on pool võitu ning juhendamine, kuidas ja millistele momentidele tähelepanu pöörata, et silmapaistvaks saada ja jääda. Saame öelda, et programmi kaudu lõime tulemusi erinevates teemades ja saadikud hakkaksid reaalseid samme astuma ning oskame-tahame Tervisekassa ägedust nüüd teadlikumalt välja näidata.

Fujitsu Estonia, Hanni Tomingas

Signe Ventsel andis meie brändisaadikutele ja juhtidele kaheosalise seminari: Persoonibrändi loomine ning Edukas enesejuhtimine. Mõlemad teemad on tänases sotsiaalmeediast läbipõimunud ning kiiresti muutuvas maailmas päevakohased. Signe poolt lihtsas ning inspireerivas keeles edasi antud persoonibrändi/enesejuhtimise algtõed, soovitused ja tegevusplaanid kutsusid meie inimestes esile proaktiivsuse minna antud teemades süvitsi edasi. Oleme selle inspiratsiooni-sõõmu eest tänulikud.

Haridus-ja Noorteamet, Kadi Hajetski

 Signe on inspireeriv ja innustav koolitaja ning kogu teekond oli väga nauditav. Professionaalne koolituse ja grupi juhtimine, oskuslik aja kasutamine ning toetavad elulised näited, mis avaldasid osalejatele äratavat mõju. Tööandja atraktiivsuse loomine läbi saadikute pani osalejad kaasa mõtlema ja järele mõtlema, kui vajalik on koolijuhina olla nähtav ja kuuldav ning kui suurt väärtust loob see organisatsioonikultuurile. Väga oskuslikult juhtis Signe paneeldiskussiooni kahe ettevõtte esindajaga, millest saime lõpuks kokku olulise sisendi.

SEB Pank, Kaisa Pelt

Signe oli meie koolituspartner SEB Panga saadikute programmis, kus soovisime tõsta töötajate teadlikkust persoonibrändi teemadel. Programmi kestel oli Signe igakülgseks toeks meie saadikutele ning pakkus proaktiivseid lahendusi, kuidas saaks koolitused veel tulemuslikumaks muuta ja inimesi veel enam innustada. Signe ekspertteadmised ja -kogemus on imetlusväärsed ning tänu tema tööle said kõik programmis osalenud töötajad teadlikumaks persoonibrändi olulisusest, juurde julgust, et enda tegemisi rohkem kajastada ning oma ekspertsust jagada. Hindame väga Signe kui koolitaja pühendumist programmile ning tema panustamist SEB töötajate persoonibrändi arendamisesse.

Kes on saadikute programmi läbiviija Signe Ventsel?

Persoonibränd, tööandja bränd, brändisaadikust ja enesejuhtimine on teemad, millega saan väärtust luua arengupartneri ja koolitajana organisatsiooni meeskondadele. Aitan inimestel ja organisatsioonidel julgemalt eristuda ja oskuslikult välja tuua nüansid, mida ise tihti ei nähta. Lisaks on turundamine  olnud minu töö osaks suuremal või  väiksemal määral juba üle 20 aasta ja ta on töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidele. Õppinud turundust ja hariduse juhtimist.
Suure sportliku eluviisi austajana, tean, et spordis ja äris on väga palju ühist. Minu põhimõte on olla aktiivne, olla keegi kes teeb. Olla konstruktiivne arutleja ja kaasa mõtleja.  Hindan usalduslikus koostöös – avatust, ausust ja kvaliteeti. Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab inimestelt teadlikku eneseturundust, et eesmärke saavutada.

Signe missiooniks on: “Olla julgustaja. Aidates julguse musklit kasvatada inimestes ja organisatsioonides, sest see unikaalsus ja eripära on kõigil tegelikult olemas, kuid puudu on julgusest!”
Signe elab ja tegutseb järgmise põhimõtte järgi “Julgetel on alati rohkem võimalusi!”

Kirjuta: signe@signeventsel.ee