Isikuandmete töötlemise otstarve:
Kodulehelt ja e-kirjaga tulnud päringud või tellimused.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame Sinu isikuandmeid Sinu tellimuse täitmise otstarbel, sealhulgas tellimuse vastuvõtmiseks, selle täitmise tagamiseks.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et anda tagasisidet tellimuse aktsepteerimiseks või täiendavateks küsimusteks. Tellimuse teostamisel on Sinu isikuandmete esitamine lepinguline kohutus ja kui Sa neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda Sinu tellimust täita.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed ja kontaktandmed.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
Isikuandmeid võime e-kirja postkastis säilitada 10 aastat pärast tellimuse täitmist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Isikauandmeid väljastame ainult õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult e-kirja ja veebivormide kaudu.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.