Kui tundub, et virtuaalsed kohtumised on võtnud võimust ja meeskonnakoolitusi silmast-silma enam ei tehta. Vastupidi, meeskonnakoolitused on rohkem hinnas kui eales varem ning märkan, et osalejad 200% kohal, kaasa mõtlemas, ülesse kirjutamas ning lahendusi leidmas, kuidas räägitav teema võiks nende väljakutseid tiimis lahendada. 

Elu ja töö korraldamine on toonud erinevad fookusi ja väljakutseid meeskondadele, üks on see, et me töötame kodukontorites ja see tähendab väga selget enese-ja ajajuhtimise süsteemi loomist. Kui sul süsteemi ei ole, siis on kindel, et kas sa töötad üle või ole nagu koguaeg tööd tegemas ning konkreetset puhkeaega pole. 
Kuid saan öelda, et enese-ja ajajuhtimise, produktiivsuse, eesmärkide seadmise ja vaimse tervise teemad olid just need teemad, mille kohta ma enim teadmist käisin jagamas. Koolitusvajadusest andsid märku avaliku sektori organisatsioonide meeskonnad, mittetulundusühingud, väikeettevõtete meeskonnad, õpetajad, õpilased ja üliõpilased. Peamine koolitusteema oligi “Kuidas olla edukas enesejuht?”

Tänane tööturg nõuab tööandjalt väga selgelt tööandja brändi disainimist, et miks on sellest ettevõttes hea töötada? Seega sai läbi viidud tööandja brändisaadikute praktilisi töötubasid. Kes kujundab tööandja brändi enim – ikka need olemasolevad töötajad. Kuid tihti on meeskonnaliikmed selles osas välja õpetamata ja saan öelda, et see on justkui kasutamata ressurss. Jaa, siis läheb tööandja tegema uhket värbamiskampaaniat ja see too tihti ka piisavalt häid kandidaate, sest need oma töötajad ei oska lugusid rääkida ja ei ole teadlikult saadikute rollis.

Kes oleks arvanud, et Zoom ja Teams saavad meie peamiseks info edastamise ja koolitamise kanaliks. Kuid see ei tähenda igavat ja kuiva ettekannet, vaid kõiki tegemisi saav

Mõned tagasided tehtud seminaridele ja esinemisetele veebis.

Meile tundub, et nii Sinu ettekanne kui kogu konverentsipäev oli ägedalt infoküllane, emotsionaalne ja andis häid ideid ning mõtteid edasiseks.

Coaching Treff, 
Urmas Kõiv

Usun ikka, et kui inimene teeb tõesti asja südamega, siis ta tunneb teemat ja on suutline oma teema edasi andma läbi lugude, parimas energias, et tudengil oleks põnev kuulata ja seostada teemat reaalse eluga.  Siit üks tagasiside kild EEK Mainorilt.

Ralph Emerson on öelnud, et hariduse võti peitub õpilase austamises. Omalt poolt võin lisada, et häid õppejõude hindavad ja austavad ka üliõpilased. Just nemad iseloomustasid Sind Aasta õppejõu 2021 valimisel järgnevalt: Üks lahedamaid ja inspireerivamaid õppejõude. Sain väga head infot loengutest, mis olid alati kaasahaaravad ja huvitavad.

Mul oli au esineda rahvusvahelisel konverentsil “Global Women in Leadership Creating a Better Future together” Bahreinis –  20 naist 13 riigist andsid ülevaate naiste rollist ja innovatsioonist, meediast, küberkaitsest, keskkonna mõjutustest, naistele võrdsete võimaluste loomisest, vaimsest tervisest, ajakirjandusest konfliktipiirkondades, teatri rollist, kultuurist, diskrimineerimisest jt. teemadest. Mina rääkisin usalduse loomisest läbi autentse persoonibrändi ja selle olulisusest ettevõtluses ning koostöös. Ettekannetes öeldi ka välja,  et naiste sajand on käes! Seda nii Eestis, aga ka meist palju kaugemal ja teises kultuuriruumis.
Konverents andis nii palju energiat ja tundsin küll, et see julguse piir sai taas kaugemale nihutatud.
Now it’s your time…

Swedbank Baltic Banking Management Meeting – everything starts from personal branding!

Kui hotellis ei ole sobiva valguse kohta, siis tuleb tool ja kohver liigutada akna juurde ning Siseministeeriumi juhtidele said teadmisega jagatud ning veebiseminari jooksul tekkis mitmeid taipamisi. Ise olin samal ajal Livignos suuslaagris.

Ükskõik, riigis või linnas ma olen, teadmisi, inspiratsiooni ning meeskonnakoolitusi saab teha igast kohast.

Aastal 2021 sai neid tehtud Dubaist, Bahreinis, Itaaliast, Portugalist ühendusega Eestisse.