Mis juhtuks, kui Eesti organisatsioonide meeskondades oleks rohkem saavutaja mõtteviisiga inimesi? Väga palju asju muutuks, aga eelkõige oleks organisatsioonikultuur avatud veel julgematele sammudele, muutustele ja katsetustele.

Kes on saavutaja mõtteviisiga inimene meeskonnas? 

  1. Ta suudab järjepidevalt seada tähenduslikke eesmärke ja neid täita, ennast motiveerida ja madalseisust välja tuua.
  2. Arendada saavutajate omaseid tunnuseid ja oskusi. See, kelleks eesmärgi saavutamise protsessi käigus saad, teenib sind terve elu ning trumpab üle mistahes lühiajalise edu.
  3. Võimalus ennast arendada ja katsetada võimalikke piire ning avastada neid piire, häkkides erinevate tegevustega minapilti.

Saavutaja mõtteviisiga inimese tunnused

Edukad inimesed mõistavad, et nende elu tulemused sõltuvad täielikult nende tegudest. Vähem edukad inimesed kipuvad aga ebaõnnestumistes näpuga näitama ja süüdistama asju, mis ei ole nende kontrolli all, kuid tavalised vabandused on järgmised: mul pole piisavalt aega; sul veab, sa oled seesugune inimene; kui ainult mu pere ja sõbrad toetaksid mu unistusi; kui ma saaks rohkem palka, siis oleks elu palju ilusam.

Ütlen alati, et tuleb leida võimalused oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks. Võimalusi on alati palju, kui neid piisavalt kõvasti otsida. Julgen öelda, et inimene, kes otsib vabandusi ja süüdistab keskpärasuses kõike muud peale iseenda, ongi justkui läbikukkuja. Saavutaja otsib alati lahendusi ja olen märganud, et vahel on need nii väiksed mõtteviisi muutused, vaevumärgatavad, kuid siiski tuleb sealt areng ja iseenda jaoks defineeritud edu. Kui korrutame endale alateadlikult, et olen lootusetu inimene või ma ei saa hakkama, siis kindel on see, et see röövib tahtejõu, minapilt läheb katki ja väheneb potentsiaal väljakutsetest ülesaamiseks ning isiksusena kasvamiseks. 

Ettevõtlik mõtteviis

Ettevõtlik mõtteviis on saavutaja mõtteviisi üks oluline komponent. Ettevõtlik mõtteviis võimaldab väljakutsetest üle saada, olla otsustav ja vastutada oma tulemuste eest. See on pidev vajadus oma oskusi täiustada, vigadest õppida ja oma ideede nimel pidevalt tegutseda. Ka palgatöötaja saab olla ettevõtliku mõtteviisiga – oma töövaldkonna tegemisi tuleb vaadata nagu projekte ja justkui enda äri. 

Ettevõtliku mõtteviisi kõige suurem allasuruja on kahtlus ehk ah-mis-nüüd-mina-mõtteviis.

Eneses kahtlemine tapab paljud unistused ammu enne, kui mingid välised tegurid mängu saavad tulla. 

Ettevõtlik mõtteviis eeldab alati edasiminekut, tuleb lihtsalt õppida teistmoodi mõtlema ja lähenema probleemidele erinevate nurkade alt. On tõenäoline, et esimene lahendus ei pruugi olla parim. Hea on kasutada näiteks disainmõtlemise tööriistu. Ka keskkonna muutmine või jalutuskäik võivad aidata asjadele teistmoodi läheneda. Minu üks väga kindel põhimõte on see, et kui tekib tunne, et ma tõesti ei tea, mida ma edasi teen või kuidas näiteks artiklit alustan, siis teen endaga kohe ühe kõnnikoosoleku – spontaanse, kiire ja lühikese. Ei jää tusase näoga laua taha istuma ja ootama, millal saabub selgus. See ei saabu kunagi sellisel kujul, nagu liikudes. Tee kõnnikoosolekuid kolleegidega, klientide ja koostööpartneritega. 

Väärtuse loomine

Suur osa ettevõttlikust mõtteviisist on lihtsalt tegemine. Saavutaja mõtteviisiga inimesel on distsipliin, mis võimaldab tal pidevalt oma eesmärke saavutada. Kuid sellel tegemisel on ka sekundaarne komponent. Kõige tõelisem ettevõtlik mõtteviis seisneb väärtuse loomises: eelkõige teadlikult iseendale, seejärel lähiringile ning ühiskonnale laiemalt. 

Ettevõtjad püüavad klienti mingil moel aidata ja oma teenust aina paremaks muuta. Nad tuvastavad kliendi probleemid ja siis lahendavad need. Seega, käsitledes ülesandeid kui probleeme, mida tuleb lahendada, ja mõeldes sellele, kuidas igal juhul väärtust pakkuda, saate ettevõtlikku mõtteviisi pidevalt ellu rakendada. Ettevõtlik mõtteviis seisneb ennekõike pühendumises oma visioonile, olenemata teel esinevatest väljakutsetest ja takistustest. See seisneb selles, et näha vigu kui võimalust kasvuks, mitte kui midagi, mida tuleb karta. See käsitleb probleemidele lähenemist erinevatel viisidel.
Püsiva edu taga on distsipliin. See on sild eesmärkide ja saavutuste vahel. Aga kuidas distsipliini kasvatada? Tuleb kujundada harjumusi, alustades väikesest asjadest, koguda hoogu, investeerida aega järk-järgult olulisematesse muudatustesse oma rutiinis. Saavutaja mõtteviisiga inimesed on oma elu juhiistmel ja elavad elu sihiliku teadliku kavatsusega ning ilma autopiloodita, olles distsiplineeritud oma eesmärkide saavutamisel.

Segadus ja ebaõnnestumised

Üks olulisemaid saavutaja mõtteviisi komponente on see, et muudatuste tõttu tekkinud segadust, peataolekut ja ebaõnnestumisi hakatakse armastama. See on kõige suurem kasvamise võimalus. Saavutaja mõtteviisiga inimesed on optimistlikud, sest nad ei näe läbikukkumist lämmatava jõuna. Loomulikult ei taha keegi ebaõnnestuda ning see on hirmutav ja ebamugav, ent saavutaja mõtteviisiga inimene näeb ebaõnnestumist kui võimalust kasvada, mitte ettekäänet loobumiseks.

Artikkel ilmus Äripäeva Koolituste eri lehes, 11.11.2021. 

Kirjutas,
Signe Ventsel