Peamine küsimus, mida inimesed koolitustel küsivad – kui ma olen sotsiaalmeedias olemas, siis on minu persoonibränd juba nähtav?!  Just, sotsiaalmeedia loob sinust kuvandi! Sotsiaalmeedia on nagu internetipõhine kommunikatsioonikanalite kogum ja see on persoonibrändi eneseturunduse üks viise ning see loob sinust esimene profiili teistele. Kuid üks tähelepanek, mida tasub meeles pidada, kui sa oled otsustanud olla mõnes sotsiaalmeedias kanalis esindatud, siis avalda ise enda kohta õige ja õiges koguses informatsioon. Sest info, mida sa kuvamata jätad, ütleb sinu kohta infot ja see mida sa välja kuvad, selle kohta saavad inimesed kujundada juba esialgse hinnangu. Seega näiteks, kui sa oled kirglik töötaja mingi kindla ettevõtte juures, siis too välja info, see loob väärtust sinu persoonibrändile.

Kuid teine oluline detail, mida sotisaalmeedias persoonibrändi kujundades peaks silmas pidama on see, et see peab kokku minema sinu päris tegelikkusega ehk offline’is olekuga.

Sa avaldad neid mõtteid:

  1. mida sa julgeksid ka inimestega silmast-silma rääkida,
  2. kuidas Sa suhtled võõraste inimestega, kommunikeerid enda kohta adekvaatset infot – ei ehi ennast võõraste sulgedega ja oled võimalikult autentne.
  3. Mis peamine, oled sama julge networkija ja suhtleja nii sotsiaalmeedias, kui ka tegelikus elus.

Eneseturunduseks peamised sotsiaalmeedia platvormid valib iga inimene ise, kuid oluline – see annab inimesele võimaluse kontrollida endast jäetavat muljet EHK inimene valib, mis koguses ja kui detailset informatsiooni ta endast teistele jaga. Sotsiaalmeedia platvormid võimaldavad inimesel jõuda väga paljude inimesteni, aga kui inimene suudab oskuslikult oma unikaalsuse nähtavaks teha, siis on sihtrgrupini lihtsam jõuda.

Eneseturunduse peamise kanalina sotsiaalmeedias kasutatakse Facebooki, kuid kuna Facebook on nii palju oma strateegiat ja lähenemisviisi muutmas, siis soovitan kindlasti leida teisi toetavaid kanaleid lisaks. inu personoonibrändi peamiseks kanaliks ei saa ainult olla Facebook. Eelkõige tuleb mõelda, kus võiks olla Sinu sihtgrupp  – kas Instagramis, Linkdinis, Twitteris või on hoopis aktiivne blogide lugeja.  Inimesed, kellel tuleb näidata oma ekspertsust, siis olulisel kohal on kindlasti blogi. Näiteks ühel sportlasel on oluline kajastada oma tulemusi, väärtusi, elustiili, siis selleks sobib kõige paremini blogi. Toetavaks kanaliks on kindlasti Instagram, mis võimaldab kiiret infot visuaalina edasi kanda. Häid emotsioone saab edasi anda ka Youtube lühivideode kaudu, mis on kiire ja toestatav kõigile.

Piltise juures inimestel võimalik kasutada # (ing hastag). See aitab grupeerida üritusi, mõtteid, koht ja tegevusi, võimalus leida samasuguseid tegevusi nende märksõnadaega. 

Oluline mõttekoht Sulle – kaardista oma sotsiaalmeedia põhimõtted, kuidas, kui tihti ja mida sa postitad! Kui need on paigas, siis ei tule ideedest puudust ega tekki küsimusi, kas seda võiks postitada või mitte.

Sinu persoonibränding sotsiaalmeedias on protsess ja see ei saa kunagi valmis, nii nagu ka Tallinna linn.

Head arendamist, loomist ja tulemuste nautimist!