Persoonibränd  

 

Milliste sõnadega Sa tahaksid, et Sind teataks?

 

Osad inimesed jäävad oma oskusetega silma, kuid osad mitte. Osad inimesed on tuntud, osad vähem tuntud. Tegelikult tegeleb iga inimene ise iseenda turundamisega, kas teadlikult või vähem teadlikult. Me iga päev teeme midagi, et kujundada seda mainet, mis meist tekkib. Persoonibrändiga tegelemise eesmärk on, et on selge seos tegevusvaldkonna ja Sinu vahel. Lihtsalt öeldes on persoonibränd enda potensiaali avastamine, analüüsimine ja seeläbi enda turundamine – läbi kire ja pideva enesearengu. Tegevused peaksid rääkima tugevamini, kui sõnad. Tugev ja tuntav persoonibränd on kindel konkurentsieelis ning kasvatab näiteks äri, toob tegevusse uusi võimalusi. Persoonibränd loob aluse olla edukas ja eristuv.

Kuidas soovid silma paista?
Kas soovid olla veel nähtavam valdkonnas, kus tegutsed?
Kuidas eristuda samas valdkonnas inimestega?
Milliste sõnadega kirjeldatakse, kui Sa ruumist lahkud?
Kuidas eristuda väikeettevõtjana, et jõuda oma soovitud klientideni?
Kuidas eristuda, et potensiaalsele tööandjale silma jääda?
 
Kui küsimustele vastuseid ei tea, siis oleme abiks eristuva persoonibrändi loomisel.

Koolitus

Koolituse eesmärk on anda ülevaade, kuidas persoonibrändiga teadlik tegelemine aitab inimestel oma eesmärke ja tulemusi saavutada – kas nendeks on siis uue töö hankimine, iseenda maine parem kujundamine või teenuste/toodete müümine. Lisaks jagada teadmisi ja oskusi, kuidas praktiliste tegevustega persoonibrändi tugevdamisega edasi liikuda. 

Vaata toimunud koolituste kohta TAGASISIDET.

Loe edasi

Konsultatsioon

Konsultatsiooni käigus selgitame Sinu ootused, kaardistame hetkeolukorra, loome tegevuskava iseenda tulemuslikuks turundamiseks ning kuidas seda kõike selge sõnumiga kommunikeerida. Igal inimesel on see miski alati olemas!