MINU MINAPILT

Minapilt on viis, kuidas ma iseennast näen. See on vaimne kujutluspilt ja see ei pea olema “tõene”, nii nagu ka kõik muud meie kujutluspildid. Ometi on sellel pildil tohutu jõud. Minapilt on kujutluspilt minust endast, mida ma hoian oma teadvuses.

Dr. Maxwell Maltz on kirjutanud sellel teemal ühe suurepärase raamatu “Psycho-cybernetics”. Nimelt töötas ta 1900-ndate keskel ilukirurgina ja pakkus oma teenuseid inimestele, kellel tekitas väline viga – mingi füüsiline kõrvalekalle – alaväärsustunde. See ei lubanud neil elada täisväärtuslikku ja õnnelikku elu. Ta opereeris paljusid inimesi, kellel oli ebatavalise välimuse tõttu kujunenud iseendast vähem väärtuslik arusaam. Paljudel inimestel, keda ta opereeris, ei olnud aga väga suuri kõrvalekaldeid, pigem oli see nende minapilt, mis suurendas proportsioone sellest, kuidas nad mõnd oma kehaosa nägid. Nad olid lihtsalt kasutanud oma kujutlusvõimet, et luua ohtlikult vale arusaam sellest, kuidas nad välja näevad.

Dr. Maxwell Maltz selgitab minapilti järgmiselt: “Minapilt kontrollib mida sa suudad ja mida sa ei suuda saavutada, mis on sinu jaoks kerge ja mis on raske, isegi seda, kuidas teised sinusse suhtuvad. Minapilt toimib nagu termostaat, mis kontrollib sinu kodust temperatuuri. Kõik sinu tegevused, tunded, käitumine, isegi võimed on alati harmoonias sinu minapildiga.” Pane tähele sõna alati. Lühiajaliselt võid sa küll käituda nagu inimene, keda sa kujutled, et sa oled, justnagu lühiajaliselt võib toatemperatuur langeda, sõltuvalt sellest kui sageli välisust avatakse ja sulgetakse, kuid pikemaajaliselt toatemperatuur taastub.

Minapilt kontrollib täpselt seda, mida ma saan ja ei saa teha. Kui ma näed end teistest alaväärsemana, nõrgemana, ebakindlamana … siis minu minapilt kindlustab selle, et selliseks ma ka jään.

Minapildil on tõepoolest tohutu jõud. Kui ma tunnen end ebakindlana, sest oman “vale” uskumust, siis minapilt tagab selle, et minu ebakindlus säilib. Minapilt hoiab minus ebakindlust ja mängib rolli eesmärkide saavutamisel.

Iga eesmärk, mille ma endale võtan, peab olema kooskõlas minu sisemise minapildiga, sest just minapilt kontrollib seda, mida ma saavutan.

Minakontseptsiooni järgi vaadeldakse 4 mina:

 1. Psühholoogiline mina, s.o. meie sisemaailm, meie mõtted, emotsioonid ja nendega kaasnevad tegevused.
 2. Sotsiaalne mina koosneb samuti mõtetest ja mõtetega kaasnevast käitumisest. Sotsiaalne mina avaldub enamasti rollilise kaäitumise kaudu. Rolle on palju: ema või isa roll, lapse roll, abikaasa roll, sõbra roll, kolleegi roll, juhi või alluva roll jne, jne.
 3. Füüsiline mina, s.o. kogu keha ja temas toimuvad protsessid – kas ja kuidas olen rahul oma välimuse ja füüsiliste võimetega.
 4. Ideaalmina – kes ma tahaksin olla.

Üks kõige tähtsamaid minapildi enesehinnangu kujunemise mõjutajaid on suhted teiste inimestega: eelkõige lähedussuhted. Endale autoriteetsete inimeste (nii staatuse kui ka sisulise kriteeriumi alusel) arvamus on võrdlus-punktiks endasse suhtumise loomisel ja normaliseerimisel. Suhted, mis ei dikteeri, milline inimene olema peab, vaid aitavad olla tema ise, soodustavad positiivse mina-pildi teket ja säilumist.

TÖÖLEHT. Minapildi-tööleht – prindi välja ja täida!

HARJUTUS. Mina-pilt ja selle roll

Võta paberileht ja kirjuta sinna, milline Sa oled? Pane kirja vähemalt 10 omadust.

 1. ….
 2. ….
 3. ….  
 4. jne
 • Need laused või omadused, mida sealt nüüd enda kohta lugeda võid, esindavad hoiakuid, mis näitavad Sinu suhtumist endasse.
 • Mina-pilt koosneb uskumustest ja tunnetest enda välimuse, tausta ja päritolu, oskuste, huvide, võimete ja teadmiste kohta. Ja võib ka öelda, et mina-pilt on otseses seoses enesehinnanguga – üks mõjutab teist ja vastupidi. Mina-pilt aitab juhtida, kontrollida ja reguleerida meie tegevusi. Oluliselt mõjutab ta kohanemist uute olukordade ja inimeste ning tegevustega. 
 • Mina-pilt on tähtis suhete loomisel ja arendamisel. Inimesed kalduvad nägema teisi nii, nagu nad tajuvad/hindavad ennast. Selle aluseks võetakse näiteks tajutavate omaduste olulisus endale (Gangestad et al, 1992), või analoogsus (teiste üle otsustatakse selle järgi, kuivõrd sarnased nad on tajuja endaga).

Loe järgmisi küsimusi ja mõtiskle, kas Su mina-pilt vajab muutmist või mitte ja miks? 

 1. Kas standardid ja eesmärgid, mis mulle on seatud, on sobivad?
 2. Kas standardid ja eesmärgid, mis ma ise endale olen seadnud, on sobivad?
 3. Kas mul on piisavalt oskusi ja võimeid, et püstitatud eesmärke ja standardeid saavutada?
 4. Kas ma keskendun liigselt oma nõrkusele?
 5. Kas ma küsin tagasisidet oma tugevatele ja nõrkadele külgedele?
 6. Kuidas saavutavad oma eesmärke inimesed, keda ma austan ja imetlen?

Iseenda otsimine kestab kogu elu!