Tööandja brändi “PREMIUM” pakett sisaldab järgmisi tegevusi:

  • Sisemise tööandja brändi audit ja uuring.  Viime läbi meeskonnas sisemise brändingu uuringu ning selle tulemusel selgub, kuidas meeskonnaliikmed mõtlevad, tajuvad, märkavad ja millised on nende tegelikud ootused. Selguvad ka need meeskonnaliikmed, kes soovivad kaasa lüüa sustäämsetes tegevustes.

  • Organisatsiooni väärtuspakkumise ja loo loomine. Väärtuspakkumine on kahepoolne kokkulepe, mida pakub organisatsioon tulevastele talentidele ja mida peab talent olema valmis Sinu organisatsioonile andma selle eest, mida ta vastu saab. Paneme paika selle organisatsiooni loo, mida saavad rääkida teadlikult kõik liikmed.

  • Tööandja saadikute koolitamine. Selleks, et töötajatest saaksid  saadikud, siis esmalt tuleks tööandjal väga selgelt välja tuua väärtuspakkumine töötajatele. Win-win olukord saab tekkida alles siis, kui tööandja väärtuspakkumine sobib ka töötajale ning koostöö ja tegemiste aluseks on ühised väärtused. Brändisaadikud vajavad väljaõpet, tööriistasid, lugusid ja toetamist. Kui need olemas, siis on mõju kiire tekkima.

  • Tööandja brändi tegevuskava loomine. Tegevuskava loomine aitab tööandja brändile läheneda strateegiliselt ning tegevuskava on raamistik, kus igaüks näeb oma rolli ja panust. 

♠Paketti finantsiline väärtus jääb vahemikku ca ca 7000 – 9500€+km.
♠Hind sõltub organisatsiooni suurusest.

Tööandja brändil on oluline roll parimate talentide meelitamisel teie organisatsiooni. Tööandja bränding tähendab organisatsioonikultuuri teadlikku disainimist, ausat suhtlemist olemasolevate ja potentsiaalsete töötajatega.  Lisaks veel oma tugevate külgede näitamist tööandjana.