Loading...

Suurepärane lugu viib sind ühest kohast teise! See kaasaarva ja tekitab tunde, millestki osa saada või tekitab tunde, et olla parem inimene.

1.Miks lugu on üldse oluline?

2.Kuidas rääkida tööandjana lugu, et kõnetada õigeid talente ja värvata parimaid?3. Kuidas rääkida lugu oma valdkonna eksperdina?

Kes on enesekindluse juhendaja Signe Ventsel?

Signe on naine, ettevõtja, koolitaja, autor, ema, elukaaslane, uudishimulik ja enesekinel naine.
Ta on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige, äriklubi asutaja, mitmete naisettevõtluse projektide kaasprojektijuht ja koolitaja. Innustanud ja julgustanud läbi koolituste paljusid naisi julgemalt oma südamehäält kuulama, proovima kätt ettevõtluses ja eneseteostuses. Lisaks viinud läbi hulgaliselt töötubasid enesearengu teemadel, et eneseareng oleks teadlik protsess päevakavas. Vaata Signe tegemisi siit.
Läbi oma tööde ja tegemiste näeb ta, et Eestis on nii palju ägedaid naisi, kes võiks julgemalt oma ekspertsust näidata, luua ja tegutseda julgemalt ning muuta seeläbi ühiskonda. Kuid üks asi, millest on puudus…see on enesekindlus. Sellepärast ongi see tema missioon, et Eestis oleks rohkem naisi enesekindlamalt ja julgemalt maailma muutmas.

Signe lähtub elus põhimõttest “Julgetel on rohkem võimalusi!”

Igasugune inimarengu element on saanud tõeks vaid sellepärast,
et inimesed on jaganud üksteisega lugusid ning ideid!