Bändisaadikud

Oleme heaks partneriks ettevõtetele järgmiste teenustega

Tänane ühiskond ei vaja lihtsameelseid ühetaolisi reklaamloosungeid, vaid 21. sajandi kliendid soovivad siduda end organisatsiooniga ja soovivad osa saada ehedast, kvaliteetsest, kirega tehtust ja millestki, mis on usaldusväärne. Üks suurepärane ja väga paljuski kasutamata viis seda teha on kaasata töötajaid, kliente ja koostööpartnereid brändisaadikuna. Selleks, et töötajatest saaksid brändisaadikud, tuleks tööandjal esmalt väga selgelt välja tuua väärtuspakkumine töötajatele. Win-win-olukord saab tekkida alles siis, kui tööandja väärtuspakkumine sobib ka töötajale ning koostöö ja tegemiste aluseks on ühised väärtused.  Pakume süsteemset ja terviklikku lahendust, sest see tagab alati tulemuse.

  • Visiting HR ehk mobiilne ekspert kontoris. Pakume eksperdi teenuseid nii ühekordsete kampaaniate, kui igapäevase tööandja brändingu korraldamiseks – näiteks ekspert üheks päevaks nädalas meeskonda. Parim võimalus võimalus värskete ideede saamiseks, et mõistmaks  puuduoleva kompetentsi vajadus ning kuidas jõuda üheskoos paremate tulemusteni. Aitame leida parimaid lahendusi, kuidas muuta tegevused efektiivsemaks ning ühtlasi jõuda oma brändiga järgmisele tasemele! 
  • Brändisaadikute koolitusseminar. Brändisaadikut võib defineerida kui organisatsiooni fänni, kõneisikut, kes töötab organisatsioonis, mis kannab samu väärtusi nagu ta ise ning tegutseb suure kire ja tegutsemisvalmidusega. Lisaks on ta usaldusväärne teabeallikas, kes ka usub organisatsiooni väärtuspakkumisse ja suhtleb klientide või avalikkusega nii isiklikult kui ka sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Koolitusseminaril räägime brändisaadikute olemusest ning vastame küsimustele – kuidas ja mida ning miks üks organisatsioon peaks teadlikult brändisaadikuid kaasama. 
  • Brändisaadikute koodeksi väljatöötamine ja juurutamine organisatsioonis. Fakt on see, et brändisaadikte teadlik kaasamine loob organisatsioonile konkurentsieelise. Milline on protsess ja millised kaasamistegevused aitavad lahti mõtestada ja paika panna igale organisatsioonile vastava brändisaadikute koodeksi. Koodeksi, mis on reaalselt väärtust loov, mitte deklaratiivne. Aitame luua süsteemi!
  • Eduka enesejuhi koolitusseminar. Eesmärk anda praktilisi näpunäiteid enese teadlikumaks juhtimiseks. Iga meeskonnaliige on enesejuht, kas lihtsalt hea või väga hea. Tulemusi saavutatakse alati koos meeskonnaga ning edu sõltib iga meeskonnaliikme enesearengust ja oskustest iseennast juhtida. Iga maisi kasvatav talumees teab, et kui ta oma maisi piisavalt väetab, saab ta suurema saagi. Kui tahate saada paremaid tulemusi, tuleb ka iseenda mõtlemisele anda lisatoitu. 

Kui tööandja bränding täidab töötajate vajadused ja toob autentse sisu nähtavaks, siis vahendid, mida turundusse paigutatakse ei ole mitte kulu, vaid investeering. Lisaks teeme koostööd juhtimissüsteemide nõustamisel valdkonnda ekspertidega.

Loe brändisaadikute teemalist artiklit SIIT.

Loe tööandja brändi ja persoonibrändi teemalist artiklit SIIT.

Edukat investeerimist nii organisatsiooni, kui ka meeskonnaliikmetesse!